Agenda

VBSP congres “Grondleggers van de pedagogie(k)”; Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst 

Helaas kon het congres op 4 en 5 april i.v.m. de pandemie geen doorgang vinden. De nieuwe data zijn 7 en 8 november 2022.