Bestuur

hier alt

Drs. M.C. (Marcel) Meer
Pedagoog / onderwijskundige

Marcel is in verschillende functies werkzaam geweest in het speciaal- en hoger beroepsonderwijs. Hij was o.a. directeur van het Instituut voor ecologische Pedagogiek ( bachelor en master) van de Hogeschool Utrecht. Momenteel is hij directeur van AdviesMeer en houdt hij zich bezig met het starten van een Integraal Kind Centrum (IKC) in de Gemeente Zaanstad. Binnen de VBSP is Marcel voorzitter van het bestuur.

hier alt

Drs. I. (Ingrid) Schonewille
Pedagoog / supervisor

Ingrid is sinds 2008 verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Faculteit Onderwijs en Opvoeding, waar zij werkt als docent en supervisor. Daarvoor is zij jarenlang werkzaam geweest in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam als groepsleerkracht, intern begeleider en schoolleider. Ingrid is secretaris in het bestuur van de VBSP.

hier alt

Drs. J.M. (Jan) Bekker
Pedagoog / beleidsadviseur jeugdbeleid

Jan is werkzaam geweest in het basisonderwijs, bij gemeenten en hoger onderwijs. Zijn meest recente werkzaamheden waren in de functie van docent Masteropleiding Pedagogiek te Rotterdam. Hij is auteur op het terrein van verschillende hbo studie boeken en artikelen over jeugdbeleid. Jan is penningmeester in het bestuur van de VBSP.

hier alt

Dr. J. (Janneke) Metselaar
Lector

Janneke Metselaar is sinds 2015 lector Zorg voor Jeugd aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Na haar studie en werkzaamheden aan de Universiteit Leiden en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) was zij vanaf 2008 als docent en onderzoeker verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen. Janneke Metselaar maakt zich hard voor praktijkgestuurd (effect)onderzoek in de zorg voor jeugd. In het bestuur van de VBSP heeft Janneke Metselaar een verbindende rol naar lectoraten en de Masteropleidingen Pedagogiek.

hier alt

Dr P.A. (Lisette) van der Poel
Ontwikkelingspsycholoog

Lisette werkt als hogeschoolhoofddocent bij het Instituut Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht en is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Jeugd van deze hogeschool. Ze heeft jarenlang onderwijs gegeven en diverse publicaties geschreven, met name over de waarde van spel in de opvoeding van en hulpverlening aan kinderen. Van 2007 tot 2017 heeft ze in leidinggevende functies gewerkt bij de Pedagogiek-opleidingen van de HU en Hogeschool Inholland.

hier alt

Drs. J.E.L. (Hans) de Deckere
Orthopedagoog / onderwijskundige

Hans is in verschillende functies werkzaam geweest in basis-, speciaal-, voortgezet-, en hoger beroepsonderwijs. De laatste functie was opleidingsmanager bij het Seminarium voor Orthopedagogiek( HU). In het bestuur van de VBSP houdt hij zich o.a. bezig congresorganisatie en communicatie.

hier alt

Drs. Willemieke de Jong
Docent pedagogiek / onderzoek en onderzoeker bij Driestar educatief

Zij is betrokken bij de internationale minor en de internationale master van Driestar educatief en begeleidt onderzoek in internationale context. Willemieke werkt aan een promotieonderzoek waarin onderzocht wordt of de cultuurhistorische activiteitstheorie van Vygotskij ruimte biedt voor levensbeschouwing en of wat theoretisch denkbaar is, in praktische zin handen en voeten gegeven. Ze maakt zich hard voor een pedagogische doordenking en fundering van het onderwijs.

Erelid

hier alt

Prof. Dr Ton Notten
Van 1993 tot 2011 was hij voorzitter van de VBSP

Na zijn studies Theologie en Andragologie pendelde Ton Notten meer dan veertig jaar tussen vier hogescholen en universiteiten. Laatstelijk was hij professor Sociale en culturele agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel en lector Opgroeien in de stad aan de Hogeschool Rotterdam. Voordien doceerde hij Theoretische en historische andragologie aan de Universiteit van Amsterdam (waar hij in 1988 promoveerde) en was hij docent en studieleider Sociale pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam (voorheen: Nutsseminarium voor Pedagogiek). Tegenwoordig gaat zijn belangstelling uit naar de educatieve uitdagingen aan/van de krimpregio‚Äôs, en de 2015-decentralisaties van zorg, arbeidsparticipatie en jeugdhulp. Hij publiceerde meer dan 400 wetenschappelijke en populariserende artikelen, boeken en columns.