Links

´╗┐Science guide

Nieuwspagina met allerlei wetenswaardigheden over het hoger onderwijs; zo-wel HBO als universitair.

Pedagogiek in praktijk

Pedagogiek in Praktijk Magazine (PiP) verschijnt tweemaande-lijks. Het tijdschrift biedt praktijkgerichte informatie over opvoeding en onderwijs.

Het Nederlands Jeugdinstituut

Is ontstaan uit het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Op 1 januari 2007 is NIZW Jeugd, samen met de afdeling Jeugd van het NIZW International Centre, verder gegaan als het Nederlands Jeugdinstituut.

De canon in het onderwijs

Bevat vijftig vensters op het sociaal werk in Nederland, die ook bruikbaar zijn in het onderwijs.

Landelijk opleidingsprofiel