Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek

Welkom

De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) heeft als doel het stimuleren van de pedagogiekstudie, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het universitaire onderwijs.

De vereniging is opgericht in 1925 en heeft gedurende haar bestaan belangrijke bijdragen geleverd aan de kwaliteit van de opleidingen pedagogiek.

De VBSP bevordert contacten tussen personen en instanties die in hun werk te maken hebben met pedagogische vraagstukken. In verband daarmee belegt de vereniging conferenties en studiemiddagen, stimuleert het verzorgen van publicaties op het terrein van pedagogiek en onderhoudt mede de Kohnstamm leerstoel. De VBSP ontplooit haar activiteiten in het besef dat pedagogische vraagstukken deel uitmaken van brede maatschappelijke ontwikkelingen.

Bent u al lid van VBSP?

Bent u pedagoog of verbonden aan een opleiding van een hogeschool of universiteit, dan kunt u kosteloos lid worden.

Meld je nu aan!