Nieuwe hoogleraar Kohnstammleerstoel

Het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) is verheugd te kunnen mededelen dat dr. Helma Koomen benoemd is als hoogleraar op de Kohnstammleerstoel.

Zowel voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) als voor de VBSP is Philip Abraham Kohnstamm ( 1875-1951) van grote betekenis geweest voor de wetenschappelijke pedagogiek en didactiek in Nederland. Kohnstamm was in 1919 de eerste bijzonder hoogleraar in de pedagogiek aan de UvA . Onder de leiding van Kohnstamm werd in 1925 de VBSP opgericht.

Het onderzoeksthema van Helma is Professionele pedagogische relaties.

Haar onderzoek betreft o.a. de rol van leraar-leerlinginteracties en relaties in het welbevinden, sociaal functioneren, taakbetrokkenheid en leerprestaties van leerlingen enerzijds, en het welbevinden en functioneren van leraren in basis- en voortgezet onderwijs anderzijds.

Vanwege het hooglerarenbeleid van de UvA is de bijzondere leerstoel omgezet in een gewone leerstoel. De VBSP en de UvA gaan de komende jaren op een andere wijze inhoud geven aan hun historische verbinding.

Link naar persbericht UvA