Nieuwe data VBSP congres: 7 en 8 november 2022

Het bestuur van de VBSP heeft samen met het LOO Pedagogiek het initiatief genomen om in 2022 een tweedaags congres te organiseren voor alle docenten en medewerkers van diverse organisaties voor kind, jeugd en jongeren. Onder de titel: “Grondleggers van de pedagogie(k)”; Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst. 

Data:  7 en 8 november 2022. 
Locatie: “Het Speulderbos” te Garderen


Opleidingen pedagogiek en organisaties die werken met kinderen en jongeren refereren in hun visie vaak aan bekende pedagogen. Maar wat weten we precies van pedagogen zoals bijvoorbeeld Janusz Korczak, Philip Kohnstamm, Emmi Pikler, Helen Parkhurst, Maria Montessori, Theo Thijssen en John Dewey? Wat was hun zienswijze? Hoe dachten grondleggers van de pedagogie(k) over het waarom en waartoe van de opvoeding? Wat ligt aan hun pedagogisch denken ten grondslag? Wat verbindt het verleden met het heden in de opvoedkunde? Zijn de stemmen uit het verleden verstild of niet? Wat is de waarde ervan in het huidige tijdsgewricht? Waarom is kennis van het verleden belangrijk?

Kennis van het verleden kan hedendaagse gebeurtenissen in een breder perspectief plaatsen, kan behoeden voor de waan van alledag, helpt te relativeren, en leert je kijken door de ogen van de ander. Zoals Lea Dasberg het zo mooi verwoord heeft:

“Achterom kijken om vooruit te zien. Zoals de automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.”

We vragen ons tijdens dit zevende congres van de VBSP af, wat we leren van de geschiedenis van de pedagogie(k) en van onze voorgangers. We staan stil bij de betekenis die vanuit de historie toe te kennen is aan de huidige en toekomstige maatschappelijke relevantie voor het pedagogisch denken. Tevens is dit een uitgelezen moment om te komen tot een pedagogische canon: welke pedagogen en welke pedagogie(k) uit het verleden zouden studenten van de opleidingen hbo pedagogiek moeten kennen?

Deze en andere vragen zullen de congresdagen de revue passeren in enthousiasmerende en inspirerende sessies door vertegenwoordigers uit het kennisveld. Naar aanleiding van het congres zal een congresboek gerealiseerd worden.

In navolging van het congres hebben een aantal Nederlandse hogescholen het initiatief genomen samen met hogeschool Leuven een congresdag voor studenten rond dit thema te organiseren.

Accreditatie: er is een accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen ( NVO ) en de Stichting Kwaliteitsregister jeugd (SKJ).