Reeds verschenen en bestelbaar: de congresbundel 2022.

Grondleggers van de pedagogie(k). Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst’.

Onder deze titel heeft De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) haar tweejaarlijks congres gehouden. De foto op de voorkant van deze bundel symboliseert het onderwerp treffend: een opvoedeling omringd door bekende opvoeders/denkers zoals Janusz Korczak, Lev Vygotskij, Hannah Arendt en Henriëtte Pimentel.

Deze bundel bevat artikelen over diverse opvoeders/denkers die zich met de pedagogie(k) bezig hebben gehouden. Hun ideeën kunnen ook nu en in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan het vormgeven van pedagogische praktijken. Het boek kan in de opleidingen Pedagogiek, Pabo en Social Work worden gebruikt. Voor studenten zijn studievragen toegevoegd aan het eind van iedere bijdrage.

Zie ook: https://www.swpbook.com/boeken/103/pedagogiek/2501/grondleggers-van-de-pedagogie-k