‘Pedagoog, verklaar u nader!’

Vragen die vanuit de complexe samenleving worden gesteld aan de pedagogiek impliceren doorlopende reflectie en (her)oriëntatie. Pedagogiek betekent: handelen vanuit waarden in een normatief kader.

Waarom doet de pedagoog wat hij doet en waarom doet de pedagoog het zo? Van de pedagoog in de een-en-twintigste eeuw worden passende kwaliteiten verwacht. Kwaliteiten die soms anders zijn dan voorheen. Doelen van de opvoeding blijken door de tijd te veranderen. Internationale ontwikkelingen en resultaten van onderzoek leiden tot nieuwe inzichten. De pedagogiek is nooit af.
Het kennisfestival van de VBSP in oktober 2011 bood een platform aan professionals om de pedagogiek nader te verklaren. Pedagogen legden zichzelf onder de loep en gingen met elkaar in dialoog. In dit boek is een aantal bijdragen aan het kennisfestival opgenomen.

Klik hier voor de kaft van het boek: Pedagoog, verklaar u nader!

Hieronder zijn de afzonderlijke hoofdstukken te downloaden:
Hoofdstuk 1: Jo Hermanns, Jonge mantelzorgers: slachtoffers of helden?
Hoofdstuk 2: Jan Dirk Imelman, Een pedagogisch duikeendje. Verdwijning en verschijning van een rapport: symptoom van onderwijsbeleid
Hoofdstuk 3: Joop Berding & Toby Witte, Masteronderzoek: hoe doe je dat? Valkuilen en hobbels in de praktijk
Hoofdstuk 4: Theo Cappon, Janusz Korczak, zijn leven, werk en gedachtengoed
Hoofdstuk 5: Ineke Edes, Samen groeien! De mogelijkheden van natuur en pedagogiek
Hoofdstuk 6: Katinka Hol, De Feuerstein methode verklaard
Hoofdstuk 7: Loes Houweling, Let’s dance. Een zoektocht naar een relationele manier van reflecteren
Hoofdstuk 8: Tom Kroon, De terreurdaad van Anders Behring Breivik vanuit pedagogisch persepctief
Hoofdstuk 9: Bas Levering, Op zoek naar de effectieve professional
Hoofdstuk 10: Karel J. Mulderij, m.m.v. Sebastiaan Neuman & Eelco Buitenhuis, Rustig chillen zonder dat de politie je stalkt. Ontmoetingsplaatsen voor jongeren in een zogenoemde achterstandswijk
Hoofdstuk 11: Ton Notten, Pedagogiek tussen opgroeien en opvoeden, beleid en wetenschap
Hoofdstuk 12: Wouter Pols, Waarom leraren ertoe doen. Een herwaardering van de pedagogische taak van de leraar
Hoofdstuk 13: Rens Rottier, Pedagogisch leiderschap
Hoofdstuk 14: Marleen de Vries & Liesbeth van Hoof, Orthopedagogiek: een palet van kennis in dienst van de opvoeding
Hoofdstuk 15: Bert van de Waerdt, Intern begeleider in het speelveld van Passend Onderwijs. Van ‘vraagbaak’ naar ‘coach’: de groepsbespreking als tool