Bij de afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam wordt al meer dan 20 jaar onderzoek gedaan naar leerkracht-leerlingrelaties en -interacties in basis- en voortgezet onderwijs. De kwaliteit van relaties met individuele leerlingen blijkt zowel van belang voor het sociaal-emotioneel functioneren, het gedrag en de prestaties van de leerling, als voor de emoties, het welbevinden en het gevoel van effectiviteit van de leerkracht zelf. Niet zelden is de relatie een belangrijk aangrijpingspunt, om het functioneren van een kind in de klas te verbeteren of de werkproblemen van een leerkracht aan te pakken. Reden genoeg om de bevindingen van dit onderzoek meer onder de aandacht te brengen van professionals in de onderwijspraktijk.

https://www.relatieonderzoek-uva.nl