Samen opvoeden
Oriëntatie op pedagogische werkvelden
Auteur: Joris van Veen (red.)

Met bijdragen van VBSP bestuursleden Jan Bekker en Lisette van der Poel

Pedagogische professionals werken in een breed beroepenveld. Denk aan de
kinderopvang, de buitenschoolse opvang, het onderwijs en het welzijnswerk, maar
ook de jeugdhulp, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, reclassering en
justitiële zorg. De compleet herziene uitgave Samen opvoeden helpt (toekomstig)
pedagogische professionals om zich te oriënteren binnen dit gevarieerde werkveld.

De uitgave zoomt vanuit de praktijk in op de vele werkterreinen van pedagogische professionals in het jeugddomein. Het behandelt de diverse werkvelden in relatie tot de rollen en kerntaken die die professionals erin kunnen vervullen, en
benoemt de competenties en expertise waarover zij dienen te beschikken. Naast de werkvelden is er aandacht voor onderwerpen als diversiteit, participatie, preventie en integraal samenwerken.

Het eerste deel van het boek bestaat uit een algemene, overkoepelende inleiding en een hoofdstuk over jeugdbeleid. In de daaropvolgende hoofdstukken, ieder geschreven door een expert op het betreffend gebied, komen verschillende
pedagogische werkvelden aan bod: van welzijnswerk, kinderopvang en onderwijs tot jeugdhulp, jeugdbescherming, aanpak van jeugdcriminaliteit en zorg voor kinderen met een beperking. Zo helpt het boek bij het verkrijgen van een helder
en realistisch beroepsbeeld.

Samen opvoeden
Oriëntatie op pedagogische werkvelden
Joris van Veen (red.)
ISBN: 9789046908150
320 pagina's
€ 36,50
Inclusief online studiemateriaal