Skip to content

Vooraankondiging tweedaagse VBSP Kennisfestival pedagogiek

7 en 8 oktober 2019 te Garderen. De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek ( VBSP ) heeft als doel het stimuleren van de pedagogiekstudie en bevordert contacten tussen de opleiders, docenten en instanties in het werk en de praktijk die te maken hebben met pedagogische vraagstukken.

De opleidingen Pedagogiek van de hogescholen zijn in de vereniging vertegenwoordigd. Het VBSP bestuur nodigt u dan ook uit op 7 en 8 oktober 2019 voor deelname aan het congres ten einde uw collega’s van de diverse opleidingen te ontmoeten en kennis te delen en uit te wisselen.

De ontmoeting tussen wetenschap, onderzoek, theorie en praktijk staan centraal in het tweedaagse Kennisfestival Pedagogiek. Vanuit iedere opleiding nodigen wij de docenten en lectoren uit een bijdrage te leveren aan het Kennisfestival. Kennisdelen en kennis uitwisselen staan hierbij centraal. De inhoud van de bijdragen kan divers zijn. Te denken valt aan presentaties van lopende of afgesloten onderzoeken, innovaties binnen de opleidingen of een goede praktijkcasus. De vorm van de bijdrage is eveneens divers zoals tentoonstellingen, lezingen of workshops.

Het VBSP bestuur brengt de resultaten samen met een mooie congresbundel waar u een bijdrage aan kunt leveren. In april 2019 ontvangt u de definitieve uitnodiging met nadere informatie voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet namens het VBSP bestuur,

Ingrid Schonewille (secretaris VBSP)

Congresorganisatie: [email protected]

www.vbspcongres.nl