Skip to content

Vooraankondiging congres: nieuwe datum voorjaar 2022 volgt

“Grondleggers van de pedagogie(k)”: Grote denkers over opvoeden: stemmen uit het verleden en hun weerklank in het heden en de toekomst Het bestuur van de VBSP heeft samen met het landelijk platform Pedagogiekopleidingen het initiatief genomen om voor volgend jaar een congres te organiseren voor alle docenten en medewerkers van diverse organisaties voor kind, jeugd en jongeren. Het congres wordt verplaatst naar het voorjaar 2022.

Bijna iedere opleiding en organisatie voor kinderen, jeugd en jongeren heeft in zijn visie een aantal bekende pedagogen staan. Maar wat weten we precies van deze pedagogen zoals bijvoorbeeld Janusz Korczak, Philip Kohnstamm, Emmi Pikler, Helen Parkhurst, Maria Montessori, Theo Thijssen, John Dewey? Wat was hun zienswijze? Hoe dachten grondleggers van de pedagogie(k) over het waarom en waartoe van de opvoeding? Wat ligt aan hun pedagogisch denken ten grondslag? Wat verbindt het verleden met het heden in de opvoedkunde? Zijn de stemmen uit het verleden verstild of niet? Wat is de waarde ervan in het huidige tijdsgewricht? Waarom is kennis van het verleden belangrijk?

Kennis van het verleden kan hedendaagse gebeurtenissen in een breder perspectief plaatsen, kan behoeden voor de waan van alledag, helpt te relativeren, en leert je kijken door de ogen van de ander. Zoals Lea Dasberg het zo mooi verwoord heeft:

“Achterom kijken om vooruit te zien. Zoals de automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.”

We vragen ons tijdens dit zevende congres van de VBSP af, wat we leren van de geschiedenis van de pedagogie(k) en van onze voorgangers. Ook staan we stil bij welke betekenis toe te kennen is aan de huidige en toekomstige maatschappelijke relevantie voor dat specifieke pedagogisch denken. Tevens is dit een uitgelezen moment om te komen tot het samenstellen van een pedagogische canon: welke pedagogen en welke pedagogie(k) uit het verleden moeten studenten van de Nederlandse Opleidingen hbo Pedagogiek kennen?

Deze en andere vragen zullen de congres dag de revue passeren in enthousiasmerende en inspirerende sessies door vertegenwoordigers uit dat kennisveld. In navolging van het congres hebben een aantal hogescholen het initiatief genomen om na het congres samen met de Vlaamse collega’s ( de hogeschool Leuven ) een studenten congres dag rond dit thema te organiseren. Ook zal er een congresboek n.a.v. dit congres gerealiseerd worden.

We hopen u te mogen ontvangen.