LOO Pedagogiek

Landelijk Platform Pedagogiek

Op het brede vlak zoals dat in 1925 door de Vereniging-met-de-lange-naam is omschreven, maar ook rond concrete, inter-hogescholen-ambities, werken de pedagogiekopleidingen samen. Met het oog op dat laatste kwam er op 1 september 1977 het Landelijk Studieleidersoverleg (LSO), twee jaar later opgevolgd door de Landelijke Programma-commissie (LPC) die vanaf dat moment ook ging deelnemen aan het werk van de toenmalige MO-Overlegraad. Onder zijn tegenwoordige naam LOO Pedagogiek draagt deze overleggroep bij aan het beleid op landelijk HBO-niveau, in de HBO-raad. Het LOO is vanouds bovenal het praktische en strategische overlegplatform van de opleidingen Pedagogiek. Het platform bestaat uit hoofden, studierichtingsleiders en managers (al naargelang de lokale naamgeving) van de opleidingen. Voorzitter is mevrouw Lisette Weijers (Fontys).

Het LOO vergadert een aantal keer per jaar in regio Utrecht. De laatste vergadering vond online plaats op 26 juni jl. De data voor volgend jaar zijn gepland en worden snel bekend gemaakt.