Oratie prof. dr. Helma Koomen (Kohnstammleerstoel):  8 juni 2022

De Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) heeft als doel het stimuleren van de pedagogiekstudie, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het universitaire onderwijs. De Kohnstammleerstoel is ondergebracht aan de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen (POW) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en was als bijzondere leerstoel sinds 1992 gevestigd vanwege de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP). Onlangs is de Kohnstammleerstoel omgezet naar een reguliere leerstoel. De naam van de leerstoel verwijst naar de eerste bijzonder hoogleraar in de pedagogiek in 1919 en oprichter van de VBSP in 1925 Philip Abraham Kohnstamm (1875-1951).

Met groot genoegen deelt de VBSP onderstaand bericht van de UvA betreffende de oratie  van prof. dr. Helma Koomen op 8 juni as.

Professionele pedagogische relaties vragen meer dan een warm hart

Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Het hanteren van professionele pedagogische relaties vereist specifieke kennis en vaardigheden (scholing) van hulpverleners, hetgeen op zijn beurt om een gedegen theoretisch kader en empirische onderbouwing vraagt. De emotionele bandcomponent uit het affiliatieperspectief, dat in verschillende werkvelden gehanteerd wordt, zou kunnen profiteren van de meer diepgaande theoretische en empirische uitwerking van het begrip affectieve relatiekwaliteit op basis van de gehechtheidstheorie in het werkveld onderwijs, beargumenteert Helma Koomen in haar oratie op 8 juni.

Datum
8 juni 2022
Tijd
16:30 uur
Locatie
Aula - Oude Lutherse kerk