Oratie prof. dr. Helma Koomen (Kohnstammleerstoel):  8 juni 2022

Op 8 juni jl. vond de oratie van prof. dr. Helma Koomen plaats. 

Professionele pedagogische relaties vragen meer dan een warm hart

Het hanteren van professionele pedagogische relaties vereist specifieke kennis en vaardigheden (scholing) van hulpverleners, hetgeen op zijn beurt om een gedegen theoretisch kader en empirische onderbouwing vraagt. De emotionele bandcomponent uit het affiliatieperspectief, dat in verschillende werkvelden gehanteerd wordt, zou kunnen profiteren van de meer diepgaande theoretische en empirische uitwerking van het begrip affectieve relatiekwaliteit op basis van de gehechtheidstheorie in het werkveld onderwijs, beargumenteerde Helma Koomen in haar oratie van 8 juni jl.

Link naar de oratie:  https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/228ba9432e1149eba401307c94d92e501d