Kohnstammlezing 18 maart 2016

18 maart 2016

15.00 - 17.00

Onderwijs: Beter onverschrokken dan handelingsverlegen

Lezing

Onder de titel 'Beter onverschrokken dan handelingsverlegen' houdt Andrée van Es, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie Nederland, dit jaar de Kohnstammlezing.

De mondiale ambities op het gebied van onderwijs zijn verwoord in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die september 2015 werden vastgesteld als opvolger van de Millenniumdoelen. De ambities luiden: het onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, het onderwijs moet iedereen gelijke kansen bieden en kwalitatief goed zijn, en het onderwijs moet voor iedereen de mogelijkheden promoten voor een leven lang leren.

De lat ligt hoog, betoogt Van Es. Er is ongelooflijk veel kennis beschikbaar over onderwijs, over verbetering van onderwijs, over kwaliteitsmeting, over de kwaliteit van leraren. Debatten over richtingen zijn heftig en dat is maar goed ook, aldus Van Es, want deze dragen bij aan de permanente kwaliteitsverbetering die nodig is in het onderwijs. Ondanks het feit dat zo’n 60 miljoen kinderen nog steeds geen toegang tot onderwijs hebben, lijkt het wereldwijd beter te gaan.

Geen aanstalten

Van Es signaleert echter dat handelingsverlegenheid (het niet handelen ondanks signalen of zorgen over een leerling) in de klas sterk in opkomst is en dat er overal op de wereld jonge mannen zijn die na schooluitval geen enkele beroepskwalificatie hebben. Desondanks ziet Van Es geen aanstalten om in het onderwijs vormen te bedenken en te implementeren die recht doen aan wat Salman Rushdie ooit de grootste beweging van de eeuw noemde: de migratiebeweging. Bovenstaande thema’s, die elkaar en die Van Es raken, staan centraal in de lezing.

Over Andrée van Es

Andrée van Es (1953) is voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie Nederland. Daarnaast is zij co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Van 2010 tot 2014 was Van Es wethouder en locoburgemeester van Amsterdam, en van 2007 tot 2010 was ze directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties. Voor die tijd was ze voorzitter van GGZ Nederland, lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en was directeur van De Balie in Amsterdam. Ook werkte ze voor radio en televisie. Van 1981 tot 1990 was Van Es lid van de Tweede Kamer. Van Es studeerde Publiekrecht en Internationaal recht in Utrecht.

Over de Kohnstammlezing

De Kohnstammlezing vindt jaarlijks plaats; dit jaar is de zeventiende editie. De lezingenreeks, georganiseerd door het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam, is geïnspireerd door het werk van Philip Kohnstamm en is op het grensvlak van het maatschappelijk debat, het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van onderwijs en opvoeding. De lezing wordt gepubliceerd in een speciale reeks, uitgegeven door de Vossiuspers UvA Amsterdam. Bezoekers van de lezing ontvangen het boekje gratis.

Deelname

Toegang vrij. Vooraf aanmelden is verplicht. U kunt zich inschrijven via de website van de Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de UvA, zie onderstaande verwijzing.

  • Aula - Oude Lutherse kerk

Singel 411 | 1012 XM Amsterdam

Ga naar detailpagina

Bron: UvA Persvoorlichting