abcefghijklmnopqrs

Afscheid Ton Notten

Op de eerste dag van het Kennisfestival, maandag 3 oktober 2011, namen we afscheid van Ton Notten. Zeventien jaar was hij voorzitter van de VBSP. Als blijk van waardering voor zijn inzet kreeg hij het liber amicorum 'Leren samenleven' aangeboden. Tevens kreeg hij het erelidmaatschap van de vereniging aangeboden. Na de toespraken van Marcel Meer (die hem als voorzitter opvolgde) en hemzelf was er een receptie waar onder andere twee oud-voorzitters aanwezig waren.

 

Klik hier voor de afscheidstoespraak van Ton Notten.